Privacy

Scentic VOF, hierna “Scentic” met maatschappelijke zetel te Vierlinden 11, 9940 Evergem en met ondernemingsnummer 0651.960.160 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u ons uw persoonsgegevens overmaakt, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt door Scentic en door haar zusterfirma Plaetinck BVBA.
Scentic hecht belang aan uw privacy. Wij verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent te respecteren.

Persoonsgegevens die verzameld worden

De volgende gegevens kunnen door ons verzameld worden:

Zonder registratie: Bij het bezoeken van deze website kunnen anonieme gegevens van niet persoonlijke aard verzameld worden, zoals daar zijn browser-type, besturingssysteem, schermgrootte en IP-adres. Deze gegevens maken het mogelijk om de website te optimaliseren.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om een beeld te hebben van nieuwe of terugkerende bezoekers. Uw internetbrowser laat toe deze cookies te verwijderen of het plaatsen van cookies tegen te gaan. Deze opties hebben geen invloed op uw ervaring op deze website.

Na invullen van een van de formulieren: Alle persoonsgegevens ingevuld in de verschillende formulieren, alsook het IP-adres vanaf waar het formulier wordt ingevuld, worden door Scentic verwerkt.

Facturatiegegevens: Scentic verzamelt en bewaart persoonsgegevens zoals nodig voor het maken van offertes of facturen. Onder deze persoonsgegevens vallen naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en BTW-nummer.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval aan derden doorgegeven of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen.

U hebt het recht om zich af te melden voor marketingcommunicatie die we u op elk gewenst moment kunnen toesturen.

Duur van het bijhouden van gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te leveren, bv. tot zolang een onderhoud loopt of om te voldoen om wettelijke, fiscale of boekhoudvereisten.

Gegevens updaten of verwijderen

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verwijderen, voor zover die wettelijk toegestaan is.
Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we ook redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u informatie bijwerkt of verwijdert.

Aanvaarding

Door deze website te bezoeken en/of door onze producten of diensten af te nemen, aanvaardt u de bepalingen van deze privacy policy en stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacy policy.

Wijzigingen

Scentic behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling deze policy regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ontdek het effect van geurmarketing en vraag een bezoek aan
Contacteer ons